Dermatologische verzorging voor de gevoelige huid. Made in Switzerland.

Informatie met betrekking tot gegevensbescherming («privacyverklaring»)

Louis Widmer Nederland neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. In de hierna genoemde gevallen verwerken wij dergelijke gegevens op grond van de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG). Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon.

1. Verantwoordelijke overeenkomstig het recht inzake gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna: gegevens) is:

Louis Widmer Nederland
Stephensonweg 14
NL-4207 HB Gorinchem
Tel.: +31 183 646 600
info.nlatlouis-widmer.nl
 

2. Bezoek aan onze website

Onze website kan worden bezocht zonder gegevens in te voeren. Het invoeren van gegevens vindt plaats op vrijwillige basis. Verder worden gegevens zoals hieronder beschreven automatisch verwerkt.
 

a) Algemeen

Bij het gebruik van onze website worden uw IP-adres, het land van waaruit u onze website bezoekt, datum, tijdstip en duur van het bezoek aan onze website en bijbehorende subpagina’s, informatie over de door u gebruikte browser en het door u gebruikte besturingssysteem inclusief beeldschermresolutie en taalinstellingen verwerkt. Deze gegevens ontvangen wij automatisch van uw browser respectievelijk uw internetprovider. Deze gegevens worden opgeslagen in logbestanden en 14 dagen bewaard.

De verwerking van deze gegevens vindt op grond van art. 6 lid 1 sub f) AVG uitsluitend plaats om uw bezoek aan onze website mogelijk te maken, en volgens lid 1 sub c) voor statistische doeleinden. Wij hebben er belang bij dat onze website op de juiste wijze aan u wordt getoond. Het verzamelen van deze gegevens is wettelijk noch contractueel verplicht; het gebruik van de website zonder het verzamelen van deze gegevens is echter om technische redenen niet mogelijk.
 

b) Cookies

Daarnaast maken wij gebruik van sessiecookies en permanente cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die een door ons verstrekt identificatienummer bevatten. Cookies worden bij het aanroepen van onze website op uw pc of mobiele apparaat opgeslagen. Wanneer u onze website nogmaals aanroept, kan uw pc of mobiele apparaat aan de hand van dit identificatienummer weer worden herkend. Cookies maken het voor u gemakkelijker om op onze website te navigeren en ze helpen ons om de vormgeving en de inhoud van onze website aan te passen aan uw verwachtingen.

Permanente cookies, die bij het gebruik van de website worden aangemaakt, zijn afkomstig van Google Analytics (zie punt 2. c hieronder).

Tot het installeren van sessiecookies zijn wij bevoegd volgens art. 6 lid 1 sub f) AVG. Het doel van sessiecookies is dat u informatie (inloggegevens, keuze van de taal van de website) op onze internetsite niet opnieuw hoeft in te voeren, ook als u tussendoor andere internetsites aanroept. Sessiecookies worden na het afsluiten van de browser verwijderd. Permanente cookies worden geïnstalleerd op grond van art. 6 lid 1 sub f) AVG en, in het geval van uw toestemming, volgens art. 6 lid 1 sub a) AVG.

U kunt onze website ook zonder cookies bezoeken; in dat geval kunt u mogelijkerwijs niet van alle functionaliteiten van de website gebruikmaken. Voor de toepassing van cookies bestaat een wettelijke noch contractuele verplichting. De meeste browsers accepteren cookies automatisch; om dit te voorkomen dient u de desbetreffende instelling van uw browser te wijzigen. Deze instellingen dient u voor elke browser en voor elke pc die u gebruikt afzonderlijk uit te voeren.
 

c) Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Dit betreft een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google). Google maakt gebruik van cookies (zie hierboven). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten, daar opgeslagen en geanalyseerd. Dit geldt ook voor uw geanonimiseerde IP-adres. Daarnaast verwerkt Google Analytics de in de logbestanden vermelde gegevens, het internetadres van de website die u vóór het bezoek aan onze website hebt aangeroepen (‘referrer URL’) en de zoekterm waarmee u onze website via een zoekmachine hebt gevonden.

Google verwerkt deze gegevens in opdracht van ons om het gebruik van onze website te analysen, om rapportages rond de activiteiten op onze website te genereren en om overige met het gebruik van onze website samenhangende diensten aan ons te kunnen leveren. Google Analytics gebruikt de in de logbestanden vermelde gegevens bijvoorbeeld voor het genereren van statistieken over het bezoek aan en het gebruik van onze website. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens anonieme gebruikersprofielen van de bezoekers van deze website worden gegenereerd.

Wij passen Google Analytics uitsluitend toe met geactiveerde anonimisering van IP-adressen. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte wordt afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven en pas daar afgekort. Het door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies tegengaan via de instellingen van uw browser. Bovendien kunt u de verwerking van de door de cookie gegenereerde gegevens tegengaan indien u de via deze link beschikbare invoegtoepassing downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

In de uitzonderlijke gevallen waarin Google gegevens doorgeeft naar de Verenigde Staten is op Google het EU-VS-privacyschild van toepassing. De Europese Commissie heeft in haar adequaatheidsbesluit (EU) 2016/1250 van 12 juli 2016 besloten dat hierdoor een passend niveau van gegevensbescherming wordt geboden.

De verwerking van de gegevens vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub f) AVG en, indien u klant bent van Google, in voorkomende gevallen op grond van art. 6 lid 1 sub a) of b) AVG. Wij hebben een legitiem economisch belang om aan de hand van de analyse van bovengenoemde statistieken onze website aan te passen aan de behoeften van de bezoekers van onze website en deze statistieken te gebruiken voor intern marktonderzoek.

Meer informatie over Google Analytics kun u vinden op de volgende internetsite van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. Informatie over de door Google Analytics geïnstalleerde cookies (ga.js) vindt u hier: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 

d) Google Maps

Onze website bevat content van Google Maps van het bedrijf Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google). Door het bezoeken van een subpagina van onze website, die Google Maps bevat, worden gegevens over uw gedrag tijdens het gebruik van Google Maps aan Google doorgegeven en door Google verwerkt. Google ontvangt bijvoorbeeld de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt aangeroepen. Daarnaast wordt uw IP-adres doorgegeven. Google verwerkt deze gegevens als gebruikersprofielen en past ze toe voor marktonderzoek en/of op behoeften afgestemde vormgeving van Google Maps. Bent u klant van Google en ingelogd bij een dienst van Google, dan worden deze gegevens direct gecombineerd met uw Google-account. Indien u dit niet wilt dient u voordat u onze website bezoekt uit te loggen bij Google. Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunt u vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

De verwerking van de gegevens vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub f) AVG en, indien u klant bent van Google, in voorkomende gevallen op grond van art. 6 lid 1 sub a) of b) AVG. Het is in ons belang om u op onze website onze locatie te tonen en u het plannen van uw route daar naartoe te vergemakkelijken. Het beschikbaar stellen van deze gegevens is wettelijk noch contractueel verplicht en voor het aangaan van een overeenkomst met ons niet vereist. Indien u niet akkoord gaat met het doorgeven van deze gegevens aan Google mag u subpagina’s van onze website die content van Google Maps bevatten niet bezoeken. In plaats daarvan kunt u JavaScript in uw browser uitschakelen. In beide gevallen kunt u geen gebruik maken van Google Maps.
 

e) Gebruik van ons contactformulier

Op gegevens die u in ons contactformulier invoert en die vereist zijn voor het nakomen van een overeenkomst tussen uw bedrijf en ons of voor het nemen van precontractuele maatregelen is uitsluitend punt ?3 van toepassing. Bovendien mogen wij uw in ons contactformulier ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, in voorkomende gevallen gegevens in het veld ‘Bericht’) volgens art. 6 lid 1 sub a) AVG ook buiten contractuele betrekkingen verwerken, indien u akkoord bent gegaan met deze verwerking door te klikken op de knop ‘VERZENDEN’.

De verwerking vindt plaats voor het afhandelen van uw in het contactformulier ingevoerde verzoek. De gegevens worden uiterlijk 2 jaar na de ontvangst van het verzoek verwijderd. Het beschikbaar stellen van deze gegevens is wettelijk noch contractueel verplicht en voor het aangaan van een overeenkomst niet noodzakelijk. Het gebruik van het contactformulier impliceert echter dat u een e-mailadres opgeeft, omdat wij anders niet kunnen voldoen aan uw verzoek. Geeft u daarnaast nog andere gegevens aan ons op, dan doet u dat vrijwillig. Indien u echter uw naam niet opgeeft kunnen wij u niet met uw naam aanspreken.  
 

3. Inside (uitsluitend voor handelspartners)

Indien u zich aanmeldt bij Inside verwerken wij uw gegevens die u bij uw registratie hebt opgegeven, evenals uw inloggegevens bij elke aanmelding.  

Het doel van deze verwerking is dat wij u via het portaal Inside kunnen voorzien van informatie over producten. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om ervoor te zorgen dat uitsluitend geregistreerde gebruikers toegang kunnen krijgen tot Inside. Bovendien heeft de verwerking van uw e-mailadres en uw adres tot doel contact met u op te nemen indien u uw wachtwoord bent vergeten. De opgave van het land waarvan u ingezetene bent hebben wij nodig om u de in uw land toegestane en beschikbare producten te kunnen tonen. De opgave van uw geslacht verwerken wij uitsluitend voor de juiste aanhef.

Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 sub b) en in voorkomende gevallen sub f) AVG.

De gegevens die u bij uw registratie hebt opgegeven slaan wij op zolang u bij Inside bent aangemeld. Indien u zich na uw laatste aanmelding gedurende 3 jaar niet meer opnieuw aanmeldt wordt uw registratie verwijderd.

De opgave van uw gegevens in Inside is niet verplicht. Het verstrekken van uw (bedrijfs)naam, uw e-mailadres en een wachtwoord is voor registratie bij Inside echter absoluut noodzakelijk, omdat wij u anders bij een aanmeldingsprocedure niet als geregistreerd gebruiker kunnen identificeren.
 

4. Gegevensverwerking in het kader van zakelijke betrekkingen

Op grond van art. 6 lid 1 sub b) AVG mogen wij gegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor het nakomen van een overeenkomst tussen u en ons of voor het nemen van precontractuele maatregelen die voortvloeien uit uw verzoek. In dat geval verwerken wij uw gegevens in het bijzonder voor het beheer van het contract en om met u te communiceren. Bij deze gegevens gaat het om naam, factuur- en afleveradres, e-mailadres en in voorkomende gevallen uw telefoon- en faxnummer en eventueel betalingsgegevens zoals rekeningnummer (klantgegevens).

Het beschikbaar stellen van persoonsgegevens is wettelijk noch contractueel verplicht. Voor het aangaan van een overeenkomst met ons is de verwerking van uw naam dan wel bedrijfsnaam, uw e-mailadres en uw adres echter noodzakelijk. Zonder deze gegevens zijn het versturen van e-mailberichten aan u, bijvoorbeeld met contractuele documenten of aanbiedingen, facturering en in voorkomende gevallen het indienen van wettelijke aanspraken niet mogelijk.

Deze gegevens mogen wij verwerken tot de uiteindelijke afhandeling van de desbetreffende overeenkomst en in voorkomende gevallen ook nog daarna, binnen de wettelijk vastgestelde verjaringstermijnen dan wel garantietermijnen voor de hierboven genoemde doeleinden. Indien opslag vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen volgens art. 6 lid 1 sub c) AVG
te kunnen voldoen, dan zijn wij bevoegd tot het opslaan van gegevens totdat dergelijke bewaartermijnen verstrijken. Deze termijnen bedragen maximaal 10 jaar.
 

5. Sollicitaties

Indien u bij ons solliciteert worden uw gegevens verwerkt met als doel het nemen van een besluit over het aangaan van een arbeidsverhouding op grond van art. 6 lid 1 sub a) en art. 88 AVG.

Zij blijven voor de afhandeling van de sollicitatieprocedure uiterlijk voor de duur van 6 maanden na ontvangst van de sollicitatie bij ons opgeslagen en worden daarna verwijderd. Verwerking is daarnaast toegestaan met als doel het aangaan en in stand houden van een arbeidsverhouding op bovengenoemde rechtsgrond, indien u na afronding van de sollicitatieprocedure bij ons in dienst treedt.

Het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens is contractueel noch wettelijk verplicht. Voor een online sollicitatie is het doorgeven en het opslaan van gegevens echter een absolute voorwaarde. Indien u ons ongevraagd bepaalde typen gegevens stuurt die informatie bevatten over uw afkomst, politieke, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele voorkeur, gaat u ook akkoord met de verwerking van deze gegevens. Wij verzoeken u ons dergelijke gegevens niet te verstrekken.
 

6.    Ontvangers van gegevens

Bepaalde gegevens van u geven wij in voorkomende gevallen door aan verwerkers of overige ontvangers van gegevens. Verwerkers verwerken gegevens uitsluitend volgens instructies, in opdracht van ons en niet voor eigen doeleinden. Het gaat daarbij om de volgende verwerkers:
 

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google Analytics)
 • Louis Widmer SA, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren, Zwitserland (beschikbaar stellen en onderhoud van de website)
 • DETAIL NET AG, Forchstrasse 86, 8032 Zürich, Zwitserland (onderaannemer van Louis Widmer SA)
 • Frei, Partner Werbeagentur AG, Badische Bahnhofstrasse 17, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Zwitserland (onderaannemer van Louis Widmer SA)
 • Fortrabbit GmbH, Görlitzer Strasse 52, 10997 Berlijn, Duitsland (onderaannemer van Louis Widmer SA)
 • Webgate Consulting AG, Riedstrasse 3, 8953 Dietikon, Zwitserland (onderaannemer van Louis Widmer SA)
 • MTF Schaffhausen AG, Freier Platz 10, 8201 Schaffhausen, Zwitserland
 • Plan.Net Suisse AG, Haus der Kommunikation, Kirchenweg 8, 8008 Zürich, Zwitserland
 • in voorkomende gevallen overige dienstverleners op het gebied van de vernietiging van gegevensdragers en drukwerk- en IT-dienstverleners


Daarnaast geven wij bepaalde gegevens van u in voorkomende gevallen door aan de volgende ontvangers voor de volgende doeleinden ter afhandeling van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b) AVG) of ter behartiging van legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f) AVG):
 

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (Google Maps)
 • dienstverleners op het gebied van telecommunicatie en vervoer, om met u te kunnen communiceren
 • strafrechtelijke instanties, rechtbanken voor de toepassing of de verdediging van eventuele rechten
 • externe accountants, advocaten of belastingadviseurs

De gegevens die aan Google worden verstrekt worden in voorkomende gevallen naar de Verenigde Staten doorgegeven. Op Google is het EU-VS-privacyschild van toepassing. De Europese Commissie heeft in haar adequaatheidsbesluit (EU) 2016/1250 van 12 juli 2016 besloten dat hierdoor een passend niveau van gegevensbescherming wordt geboden.  

Indien onze verwerkers of overige ontvangers gevestigd zijn in Zwitserland worden uw gegevens in voorkomende gevallen doorgegeven naar Zwitserland. De Europese Commissie heeft in haar adequaatheidsbesluit 2000/518/EC van 26 juli 2000 besloten dat in Zwitserland sprake is van een passend niveau van gegevensbescherming.
 

7. Informatie over uw rechten

U kunt bij ons navragen of en zo ja, welke persoonsgegevens (hierna: gegevens) wij van u verwerken. Omvang en vorm van de informatie vloeien voort uit art. 15 AVG.

U hebt het recht om uw aan ons verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en digitaal leesbaar formaat te ontvangen en ze aan een derde partij te verstrekken, indien de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming of een overeenkomst en de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt. Indien u dat wenst en indien dit technisch mogelijk is verstrekken wij deze gegevens ook rechtstreeks aan een derde partij.

U kunt correctie eisen van onjuiste gegevens die op u van toepassing zijn. Voor zover het voor het doel van de verwerking noodzakelijk is kunt u eisen dat wij onvolledige gegevens aanvullen.

U kunt eisen dat wij uw gegevens verwijderen indien aan de voorwaarden daarvoor op grond van art. 17 AVG wordt voldaan. Onder de voorwaarden van art. 18 AVG kunt u van ons eisen dat wij uw gegevens blokkeren.

Indien wij gegevens ter behartiging van onze belangen uitsluitend verwerken op grond van art. 6 lid 1 sub f) AVG hebt u, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Indien u bezwaar maakt zullen wij de desbetreffende gegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat wij dwingende redenen voor verwerking hebben die moeten worden beschermd en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking nodig is voor de toepassing van rechten.

Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden, zonder dat hiervoor andere dan de kosten voor het basistarief van uw provider in rekening worden gebracht. Het bezwaar kan door middel van een e-mailbericht aan
revocation.nlatlouis-widmer.com kenbaar worden gemaakt.

Indien u akkoord bent gegaan met de verwerking van uw gegevens hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking kan door middel van een e-mailbericht aan revocation.nlatlouis-widmer.com kenbaar worden gemaakt. Na intrekking zullen wij de desbetreffende gegevens niet meer verwerken. De rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvindt tot de intrekking blijft door uw intrekking onverlet. Verwerking blijft ondanks intrekking van de toestemming ook mogelijk indien wij daartoe op grond van een wettelijke bepaling bevoegd of verplicht zijn.

U hebt het recht om bezwaren inzake gegevensbescherming neer te leggen bij bijvoorbeeld de Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart, Duitsland.
 

8. Functionaris gegevensbescherming

Met vragen over gegevensbescherming kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (cpo.nlatlouis-widmer.com).
 

9. Juridische bepalingen

Louis Widmer NV neemt geen verantwoordelijkheid voor problemen door verkeerd gebruik van het internet, schade door derden, geïmporteerde gegevens (virussen, …) en voor links van of naar andere webpagina’s. Wij hebben geen controle over de inhoud en de presentatie van de webpagina’s die niet van Louis Widmer NV zijn.

Louis Widmer NV  zal in geen enkel geval, noch aan u, nog aan derden, schadevergoedingen uitkeren voor specifieke of niet-specifieke, directe of indirecte schade, veroorzaakt door toegang tot deze site of links. Louis Widmer NV draagt ook geen verantwoordelijkheid voor winstderving, onderbrekingen van exploitatie, verlies van programma’s of andere data in uw informatiesystemen. Dit geldt ook wanneer onze aandacht expliciet op mogelijke schade getrokken werd.

Laatste update: mei 2018