Työskentely Louis Widmerillä

Rohkeus itsenäisyyteen – tämä on ollut erityisen luonteenomaista Louis Widmerille perustamisesta asti. Sveitsiläinen perheyritys panostaa riippumattomuuteen ja kantaa vastuuta. Siten Louis Widmer asettaa velvoitteet työntekijöitä kohtaan johdonmukaisesti lyhytnäköisten voiton optimointien edelle – näin jo vuodesta 1960 ja myös tulevaisuudessa.

Työntekijämme – arvomme

Vastuullisena työnantajana Louis Widmer sitoutuu työntekijöiden hyvinvointiin ja kehittämiseen.

  • Louis Widmer tarjoaa motivoivan ympäristön, jolle on leimallista kunnioittava kanssakäyminen toisten kanssa
  • Työntekijät voivat kehittää itseään kykyjään vastaavasti. Tätä varten heidän tukenaan on ammattitaitoinen johtoporras ja jatkokoulutusohjelmia.
  • Yhtäläiset mahdollisuudet on keskeinen arvo Louis Widmerillä: 50% johtoryhmästä on naisia, 50% on miehiä
  • Palkkaus ja sosiaaliedut ovat reilut ja asianmukaiset.
  • Työpaikat on varustettu turvallisiksi ja onnettomuusriskejä torjutaan ennaltaehkäisevästi.

Louis Widmer kantaa vastuuta

Annemarie Widmerin mukaan vastuu on yksi Louis Widmerin tärkeimmistä menestystekijöistä. ”Vastuu työntekijöitämme kohtaan on meille tärkeää. Perheyrityksessä Widmerin perhe seisoo sitoumuksellaan ja pääomallaan firman takana. Se antaa työntekijöille varmuuden, että seisomme myös heidän takanaan.”

Current Job Openings